Aktualności z rynku

Badanie postaw mieszkańców Warszawy, Trójmiasta i Poznania wobec rynku mieszkaniowego

27 marca 2018

Na zlecenie Murator EXPO, organizatora Targów Nowy DOM Nowe MIESZKANIE, Instytut Badań Pollster przeprowadził badanie postaw mieszkańców Warszawy, Trójmiasta i Poznania wobec rynku mieszkaniowego***

Wśród badanych przeważały kobiety (średnio 54% kobiet, 46% mężczyzn), średnia wieku mieszkańców to około 46 lat. W Warszawie odnotowano istotnie większy odsetek mieszkańców z gospodarstw jednoosobowych niż w Trójmieście oraz zdecydowanie więcej osób rozwiedzionych w porównaniu z Poznaniem i Trójmiastem. Mieszkańcy wszystkich badanych miast są entuzjastycznie nastawieni do otaczającego ich świata. Uważają się za miłośników przyrody, ciekawych świata, deklarują, że starają się być samodzielni w decydowaniu o sobie, mają różnorodne zainteresowania. Ważne jest też dla nich poczucie bezpieczeństwa i stabilność, mają bardzo racjonalne podejście do życia.

Zdecydowana większość uczestniczących w badaniu mieszka w swoim mieście od urodzenia. Najmniejszy odsetek stanowią mieszkańcy stosunkowo „nowi” (do 10 lat) – średnio 21% ogółu. W Warszawie częściej niż w Poznaniu respondenci zmieniali miejsca zamieszkania (wskazywali na przeprowadzkę 10 i więcej razy). Większość mieszkańców trzech badanych miast to lokatorzy mieszkań dwu- lub trzy- pokojowych o powierzchni do 65 m2. W Poznaniu blisko 30% respondentów wynajmuje mieszkanie, w Warszawie 20%, a w Trójmieście zaledwie 16% ankietowanych.

Co trzeci ankietowany rozważa zakup mieszkania/domu w ciągu najbliższych dwóch lat. Zakup częściej planują osoby, które obecnie wynajmują mieszkanie. Najczęściej wskazywanym powodem jest chęć zakupu pierwszego własnego domu/mieszkania. Rzadziej niż w Poznaniu mieszkańcy Trójmiasta chcą zmienić mieszkanie na dom, a w porównaniu z mieszkańcami Warszawy, rzadziej wskazują na plany zakupu dla członków rodziny. Warszawiacy nieco mocniej preferują rynek pierwotny niż wtórny. Dobrze czują się w dużym mieście i deklarują silną więź z okolicą, w której obecnie mieszkają. W porównaniu z poznaniakami i mieszkańcami Trójmiasta częściej wskazują na problem z zamieszkaniem w nieznanej okolicy.

82% warszawiaków jest zadowolona z obecnego miejsca zamieszkania. Najczęściej wskazują, że w ich obecnej lokalizacji jest dobra komunikacja, dobrze znają dzielnicę, mają sklep spożywczy nieopodal osiedla i okolica, w której mieszkają jest atrakcyjna, ale rzadziej niż mieszkańcy Trójmiasta są przekonani, że ich relacje z sąsiadami są pozytywne.

Preferencje respondentów w odniesieniu do idealnego miejsca zamieszkania nie różnią się zasadniczo w trzech badanych miastach. Najwyżej ceniona jest lokalizacja z dobrą komunikacją, terenami zielonymi i sklepem osiedlowym. Ankietowani zwracają również uwagę na niskie koszty eksploatacji. Wymarzony lokal powinien mieć  odpowiednią powierzchnię, dobre oświetlenie, kuchnię z oknem, balkon lub taras i być dobrze wykonany. Ważne jest także przyjazne sąsiedztwo, czyli pozytywne relacje z sąsiadami.

 

 

 

Dla mieszkańców Trójmiasta bardzo istotne jest przyjazne sąsiedztwo i większość z nich jest zadowolona ze swoich relacji z sąsiadami (68% sumy odpowiedzi „oceniam swoje relacje z sąsiadami zdecydowanie dobrze i raczej dobrze”) i lepiej oceniają swoje z nimi relacje niż mieszkańcy Warszawy (57%) i Poznania (58%), mimo że warszawiacy reprezentują pogląd, iż „pozytywne relacje z sąsiadami to jedna z podstaw satysfakcji mieszkania w danym miejscu”. Mieszkańcy Trójmiasta częściej niż poznaniacy są przekonani, że pozytywne relacje z sąsiadami dają poczucie przynależności do lokalnej społeczności oraz częściej deklarują, że mają kilku zaprzyjaźnionych sąsiadów. Do wzajemnych spotkań/odwiedzin przyznaje się zaledwie 16% mieszkańców stolicy, a 43% chciałoby lepiej poznać swoich sąsiadów. Ankietowani z Trójmiasta, Warszawy i Poznania najczęściej wspierają się wzajemnie z sąsiadami w odbieraniu przesyłek kurierskich, przy czym mieszkańcy Trójmiasta deklarują ten rodzaj przysługi najczęściej. Blisko co trzeci mieszkaniec z każdego objętego badaniem miasta deklaruje pilnowanie mieszkania/domu, wsparcie drobnymi naprawami lub pożyczanie produktów spożywczych. W opinii wszystkich badanych znajomość sąsiadów wzmacnia poczucie bezpieczeństwa.

Najbardziej drażniące zachowania u sąsiadów wskazywane przez respondentów to w kolejności: zaśmiecanie wspólnych powierzchni (klatek/wind), palenie papierosów na balkonie czy w windzie, „czepialstwo”, składanie bezpodstawnych skarg, imprezowanie, głośne rozmowy oraz brak kultury. Najmniej przeszkadzają kąpiele nocne, bałagan na balkonie widoczny z zewnątrz, samodzielne inwestycje, które psują estetykę elewacji i zapachy z gotowania.

 

 

***Badanie przeprowadzono w styczniu 2018 r., na próbie pełnoletnich mieszkańców trzech miast/regionów Polski: Warszawy, Poznania i Trójmiasta. Dobrana do badania próba jest reprezentatywna pod względem struktury płci i wieku mieszkańców danego miasta/regionu. Badanie zrealizowano metodą CAWI (badanie z wykorzystaniem ankiety udostępnianej na stronie internetowej).


Drukuj Powrót