Aktualności

Komunikat

3 marca 2020

Szanowni Państwo,

z najwyższą powagą traktujemy kwestie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych wystawców, gości i pracowników. W ramach procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, organizator Targów Mieszkaniowych Nowy DOM Nowe MIESZKANIE spółka Murator EXPO:

  • śledzi na bieżąco komunikaty udostępniane przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS);
  • pozostaje w stałym kontakcie z krajowymi służbami sanitarnymi i medycznymi wykonując ściśle ich zalecenia;
  • utrzymuje wysokie standardy dotyczące bezpieczeństwa w każdym obszarze, w tym opieki medycznej, ochrony przeciwpożarowej czy bezpieczeństwa osobistego;
  • zapewni na czas trwania imprezy zespół medyczny działający na terenie targów, który będzie na bieżąco utrzymywać stały kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz właściwym szpitalem;
  • podejmie, w porozumieniu z odpowiednimi służbami administrującymi obiektem targowym, dodatkowe działania dotyczące utrzymania czystości zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych:

- toalety, poręcze i klamki będą dezynfekowane wielokrotnie w ciągu dnia przez serwis sprzątający,

- w toaletach na terenie targów będą umieszczone podajniki z płynem dezynfekującym,

- zostaną udostępnione instrukcje GIS dotyczące prawidłowego mycia rąk.

Dbając o bezpieczeństwo i komfort wystawców oraz zwiedzających targi, wdrażamy wszystkie procedury zalecane przez WHO oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

 

https://polfair.pl/kategoria/aktualnosci/


Drukuj Wróć do aktualności