Kontakt

Dział Marketingu

Magdalena Izdebska
Z-ca Dyrektora ds. Marketingu
tel. (22) 829 66 37
e-mail: mizdebska@muratorexpo.pl

Piotr Deoniziak
Koordynator Projektu
tel. (22) 829 66 91
e-mail: pdeoniziak@muratorexpo.pl

 

Dział Sprzedaży

Łukasz Dropia
Dyrektor Działu Sprzedaży
tel.: (22) 829 66 64
e-mail: ldropia@muratorexpo.pl

Marcin Sielowski (Wrocław)
Koordynator Projektu ds. sprzedaży
tel.: 668 544 533
e-mail: msielowski@muratorexpo.pl

Anna Szweda (Trójmiasto)
Project Manager
tel. 516 124 175

Katarzyna Jaworska
Specjalista ds. sprzedaży
tel. (22) 829 66 63
e-mail: kjaworska@muratorexpo.pl

Artur Kaczor
Specjalista ds. sprzedaży
tel. (22) 829 66 34
e-mail: akaczor@muratorexpo.pl

Kamil Prusak 
Koordynator ds. sprzedaży
tel. (22) 829 66 33
e-mail: kprusak@muratorexpo.pl


Drukuj