Konferencja urbanistyczna

Mieszkanie – Osiedle – Miasto
Zespoły mieszkaniowe we współczesnych strukturach miejskich

Serdecznie zapraszamy 1 września - nie tylko mieszkańców Trójmiasta – do Gdyńskiej Szkoły Filmowej, przy Palcu Grunwaldzkim 2 na dyskusję dotyczącą planowania przestrzeni miejskich, a szczególnie wpisywania osiedli mieszkaniowych w istniejącą tkankę miasta. Współgospodarzem konferencji jest Miasto Gdynia.

Kształtowanie miasta i jego harmonijny rozwój niesie ze sobą odpowiedzialność za związek przestrzeni osobistej i wspólnej, a także wpływa na zachowania społeczne. Organizatorzy konferencji: Towarzystwo Urbanistów Polskich i Murator EXPO założyli odejście od typowego schematu, opartego na szeregu referatów wygłaszanych przez zaproszonych prelegentów, na rzecz cyklu moderowanych debat z udziałem kluczowych ekspertów – reprezentantów środowisk zaangażowanych w proces projektowania i realizacji współczesnych miast. Tym samym uczestnicy spotkania będą mogli aktywnie brać udział w dyskusji, zabierając głos w polemikach i odnosząc się do wypowiedzi poszczególnych panelistów.

Temat konferencji: „Mieszkanie – Osiedle – Miasto. Zespoły mieszkaniowe we współczesnych strukturach miejskich” w oczywisty sposób nawiązuje do sztandarowej polskiej publikacji dotyczącej kształtowania struktur mieszkaniowych zgodnie z wymogami myśli modernistycznej. Wynika to z faktu, iż kwestia kształtowania struktur mieszkaniowych, podobnie jak miało to miejsce przed dekadami, cieszy się niezmiennym zainteresowaniem zarówno architektów, urbanistów jak i jej obecnych kluczowych interesariuszy – władz miejskich, instytucji finansujących, deweloperów, a wreszcie – władz państwowych. Tym samym „kwestia mieszkaniowa” nie jest jedynie przedmiotem zainteresowania wąskiego grona specjalistów z dziedziny projektowania, ale także – a może przede wszystkim – tematem szeroko zakrojonej debaty angażującej szerokie grono dyskutantów - mówi profesor Piotr Lorens Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, Wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych ISOCARP.

Planowanie przestrzeni miejskich, a szczególnie wpisywanie osiedli mieszkaniowych w istniejącą tkankę miasta jest niezwykle ważne, dla jakości życia mieszkańców, dla klimatu i atmosfery miasta. Murator EXPO jest jednym z wiodących w Polsce organizatorów targów mieszkaniowych, zatem wydaje się zasadne, aby dyskusje dotyczące jakości polskich miast towarzyszyły takim przedsięwzięciom. Chcemy zwrócić uwagę zarówno projektantów jak i inwestorów na kontekst przestrzenny projektowanych i budowanych domów, na jakość otaczającej nas przestrzeni. Liczymy, że otwarte spotkania dla architektów i urbanistów, towarzyszące targom, zainteresują mieszkańców właściwym planowaniem oraz kształtowaniem przestrzeni miejskiej - dodaje Jacek Oryl Prezes Zarządu Murator EXPO.

Tegoroczna konferencja odbywa się w miejscu z jednej strony historycznym – to na powstającą wówczas modernistyczną Gdynię zwrócone były oczy urbanistów, planistów i architektów przez całe dwudziestolecie międzywojenne, a z drugiej - w miejscu, które odważnie patrzy w przyszłość. Inwestycje zaplanowane w rejonie Mola Rybackiego oraz gruntach uwalnianych przez stocznie, zrewolucjonizują oblicze Śródmieścia Gdyni. Skala przedsięwzięcia jest porównywalna do przemian związanych z budową miasta i portu w latach dwudziestych ubiegłego wieku – na obszarze 33 hektarów terenu inwestycyjnego położonego na styku lądu i morza tuż przy żyjącym centrum dużego miasta to unikat na skalę europejską. Szacuje się, że w powstającym od podstaw nowym Morskim Śródmieściu Gdyni zamieszka 15 tysięcy ludzi, a pracę znajdą kolejne 11,5 tysiąca - zaznacza Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent miasta Gdyni

Spotkania będą kontynuowane w sobotę 2 września w Gdynia ARENIE na terenie Targów Mieszkaniowych Nowy DOM Nowe MIESZKANIE. Debaty rozpocznie dyskurs pod hasłem: Budować dla ludzi, wzbogacać miasto na przykładzie najlepszych gdyńskich inwestycji, w którym wezmą udział przedstawiciele firmy Euro Styl: Rafał Degutis i Łukasz Rayss. Omówione zostaną projekty dwóch osiedli: IDEA w Gdańsku oraz Beauforta w Gdyni. Kolejne spotkanie: Inwestowanie w mieszkania na wynajem – w jakie, gdzie i za ile? poprowadzi Marek Wielgo, redaktor naczelny serwisu muratorplus.pl.

 

program konferencji

Mieszkanie – Osiedle – Miasto
Zespoły mieszkaniowe we współczesnych strukturach miejskich

1 września 2017 r (piątek)
Miejsce: Gdynia, Plac Grunwaldzki 2, Gdyńskie Centrum Filmowe, sala Warszawa

godz. 10.00-10.30
powitanie uczestników spotkania z udziałem włodarzy Miasta Gdynia

godz. 10.30-11.00
Wystąpienie wprowadzające: prof. Piotr Lorens, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

godz. 11.00-12.30
Współczesne mieszkanie – tzn. jakie?

prowadzenie: Barbara Pujdak, w panelu udział biorą: Ryszard Gruda (Izba Architektów RP), Marcin Woyciechowski (HOSSA), Jacek Droszcz (Studio Architektoniczne Kwadrat), Maciej Kotarski (Olivia Business Center), Zbigniew Maćków (Maćków Pracownia Projektowa)

godz. 13.30-15.00
Nowe inwestycje mieszkaniowe w tkance współczesnego miasta

prowadzenie: Ryszard Gruda, w panelu udział biorą: Marek Karzyński (Miasto Gdynia), Mariusz Ścisło (SARP), Zbigniew Reszka (ARCHDECO), Maciej Hawrylak (Wrocław), Andrzej Boczek (AB
INWESTOR), Mieczysław Ciomek (Invest Komfort).

godz. 15.30-17.00
Wpływ programu Mieszkanie+ na przestrzeń miasta

prowadzenie: Piotr Lorens, udział biorą: Marek Stępa (Miasto Gdynia), Alina Muzioł-Węcławowicz (Forum Rewitalizacji), Włodzimierz Kocoń (BGK), Jacek Ładny (PKO BP)

godz. 17.00-18.30
Miasto polskie w perspektywie zmian ideowych w urbanistyce
– refleksja nad dorobkiem Kongresów Urbanistyki Polskiej
prowadzenie: Karolina Krośnicka, udział biorą: Mieczysław Kochanowski (Gdańsk), Jacek Barski (Wrocław), Tadeusz Markowski (Łódź), Tomasz Majda (Lublin), Mirosław Gajdak (Warszawa)

godz. 18.30-19.30

Wręczenie nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową TUP
Promocja książki „Manifesty urbanistyczne” (Biblioteka Urbanisty t. 15)


Udział w konferencji jest bezpłatny.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

 

Miasto współgospodarz

Współorganizator konferencji

 

 


Drukuj